Jihozápadní Čechy

Oblast jihozápadních Čech zasahuje do dvou samostatných územně samosprávných celků České Republiky a sice kraje Plzeňského a dále pak kraje Jihočeského. Z kraje Plzeňského se dá pojmem Jihozápad označit území bývalých okresů Klatovy, Domažlice, Plzeň-Jih. Z kraje Jihočeského pak okresy Strakonice a Prachatice. Zeměpisně můžeme celou oblast definovat jakožto oblast ohraničenou na straně jedné pohořím Šumava (německy Böhmerwald), šumavským podhůřím a na straně druhé pak Plzeňskou pahorkatinou resp. pahorkatinou Blatenskou.

Více o regionu a firmách zde působících se můžete dozvědět například prostřednictvím regionálního katalogu www odkazů:

www.jihozápad.info


resp. na stránkách měst a obcí regionu jako jsou například Klatovy, Domažlice, Strakonice, Přeštice, Starý Plzenec a další.


jihozapad.wz.cz     jihozapad.web2001.cz     jihozapad.kvalitne.cz     jihozapad.webzdarma.cz